Küresel Ekonomik Krizin Balkan Ülkelerine ve Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri Toplantıs - Ankara Sanayi Odası

Küresel Ekonomik Krizin Balkan Ülkelerine ve Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri Toplantıs

Tarihi     : 17.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4297
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’ndan (TOSYÖV) alınan bir yazıda, 18 Aralık 2009 Cuma günü, TOSYÖV ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) işbirliğinde “Küresel Ekonomik Krizin Balkan Ülkelerine ve Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri” konulu toplantının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantının programı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN BALKAN ÜLKELERİNE VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİ
18 ARALIK 2009
A.Ü. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerleşkesi

Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / ANKARA
09:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları
  Doç. Dr. Burça KIZILIRMAK           Ankara Üniversitesi ATAUM Müdür Yrd. Erol AKKAYA                                    TOSYÖV Genel Sekreteri- Ankara Des. Der. Bşk. Prof. Dr. Cemal TALUĞ                  Ankara Üniversitesi Rektörü
10:00-12:30 Panel I   “Küresel Ekonomik Krizin Balkan Ülkelerine Etkisi”
 
  Ayfer YILMAZ                        (Moderatör) Devlet Eski Bakanı – TOSYÖV Başkan Yardımcısı
  Dumitru RadoI                      Romanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Ticaret Ofisi
  Emile GORANOV                 Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Orta Elçi
  Vida SKALER                        Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Ofisi
  Rallou Papazoğlu                Yunanistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı
12:30-13:00      Soru&Cevap
 
13:00-14:30    Öğle Yemeği
 
14:30–17:00   Panel II           “Ekonomik Krizin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri”
 
  Doç. Dr. Burça KIZILIRMAK     (Moderatör) A.Ü.S.B.F.İktisat Bölümü-ATAUM
  Prof. Dr. Nahit TÖRE               Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi
  Türkan GEDİKKAYA                 Merkez Bankası AB İle İlişkiler Eski Müdür Yardımcısı
  Dr. Mesut SAYGILI                   Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikaları Genel Müdürlüğü Ekonomisti
  Serdar ALPER                           Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı
17:00-17:30    Soru&Cevap
 
17:30-19:00    Kokteyl
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
 
TOSYÖV Vakfı Tel: 0312 425 94 85  Fax:0312 425 62 21 Gsm: 0532.3973554 cuneytorkmez@tosyov.org.tr
 
ATAUM : Tel: 0312 362 07 62/2605 Fax: 320 51 61  Erhan.Akdemir@politics.ankara.edu.tr