Kümelenme Destek Programı - Ankara Sanayi Odası

Kümelenme Destek Programı

    13 Ocak 2014

Tarih: 13.01.2014
İşareti: 05/5000-196  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programına ilişkin yazısı ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası