Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği Hk.

    14 Eylül 2012

Tarihi  : 17.09.2012
İşareti : 4/5000-2896
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği” 15.09.2012 tarih ve 28412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                     .