Küme Mükemmeliyeti Konferansı - Ankara Sanayi Odası

Küme Mükemmeliyeti Konferansı

Tarih: 22.11.2013                  
İşareti: 05/5000-3903
 
Sayın Üyemiz,
 
Ege İhracatçı Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye’de kurulan ilk iş destek kuruluşlarından biri olan ve sektörel yoğunlaşma temelinde faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, üyelerinin rekabet gücü ve ihracat artışlarına katkıda bulunmak amacıyla kümelenme yaklaşımını benimsediği bildirilmektedir.Bu kapsamda yapılan çalışmalardan elde edilen çıktılar, hem küme organizasyonlarının desteklenmesi hem de daha profesyonel küme yönetim anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde kurgulandığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen bu çalışmaların nihai amacı küme yönetim mükemmeliyetini sağlayıp bu olguyu yaygınlaştırmak olduğu belirtilmektedir. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülmekte olan “Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişimi Projesi” kapsamında kümelenme konusunda çalışan tüm paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim aktarımı sağlamayı hedefleyen “Küme Mükemmeliyeti Konferansı” düzenlendiği vurgulanmaktadır.. Konferans katılımcıları,
 
•Küme organizasyonlarının profesyonelleşmesinde kullanılan araçlar,
•Kümelenme modelinin rekabetçilik, değer zinciri entegrasyonu, girişimcilik ve kümenin uluslararası marka olması gibi konulara etkileri,
•Yurt dışından örneklerle küme potansiyelinin değerlendirilmesi, profesyonel küme yönetiminin etkili işbirlikleri ve ihracat artışı üzerindeki etkileri,
•Türkiye ve Avrupa’daki küme destek mekanizmalarının bugün ve yarını,
•Küme mükemmeliyeti için profesyonel küme yöneticilerinin yetiştirilmesinin önemi konularındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı elde edecekleri belirtilmektedir.
 
“Küme Mükemmeliyeti Konferansı-Cluster2.0” Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde 28 Kasım 2013 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirilecektir. Konferansta ayrıca European Cluster Excellence Initiative tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk defa Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2014 yılının ilk çeyreğinde düzenlenmesi planlanan “Küme Yöneticisi Eğitim Programı”nın da lansmanı yapılacağı belirtilmektedir.Konferansa katılım ücretsiz olup kayıtlar www.kumeyonetimi.org/konferans üzerinden online olarak alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası katılımın sağlanacağı konferansa kayıt olmak için son başvuru tarihi 26 Kasım 2013 Salı olup, detaylı etkinlik programı ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası