Kum Kullanımının Yasaklanması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kum Kullanımının Yasaklanması Hk.

Tarihi     : 24.04.2009
İşareti    : 4/5000 – 1662
Yanıt      : teknik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Kot Giysilere Uygulanan Püskürtme İşleminde Kum Kullanımının Yasaklanması” ile ilgili bir genelge yayınlamıştır. Söz konusu genelge ekte tarafınıza gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Genelge için tıklayınız.