Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ ( - Ankara Sanayi Odası

Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-56
 
Sayın Üyemiz,
 
Gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsayan; “Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası