KÜBA MARİEL Özel Kalkınma Bölgesi Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

KÜBA MARİEL Özel Kalkınma Bölgesi Bilgi Notu

Tarih: 11.07.2014        
İşareti:  05/5000-2297
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Havana Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla; Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakanlığından (M1NCEX) alınan ve Küba Resmi Gazetesinde yayımlanarak, 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni yabancı yatırım mevzuatına ilişkin bilgilerin yer aldığı ifade edilmektedir.
Yeni yabancı yatırım mevzuatının ve bu kapsamda sağlanacak avantajların “Mariel Özel Kalkınma Bölgesi”ne yönelik mevzuat bağlamında sağlanan kolaylıklar ile beraber değerlendirilmesinin yerinde olacağı belirtildiği, söz konusu yeni mevzuatın gelir, istihdam vergilerinde önemli avantajlar getirdiği ifade edilmektedir. Brezilya ile Küba işbirliğiyle oluşturulan ve 465 km’Iik büyük bir alana yayılan Mariel Özel Kalkınma Bölgesi ile ilgili olarak temin edilen not ekte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen yeni yabancı yatırım mevzuatında yer alan öncelikli sektörlerin ise; Tarım ve ormancılık (tütün hariç olmak üzere),Gıda (ıstakoz hariç olmak üzere), Şeker (mevcut tesislerin modernizasyonuna matuf projeler),Turizm (yeni otel ve golf tesisi yatırımı),Taşımacılık ve lojistik, Sağlık-sağlık turizmi, Müteahhitlik ve inşaat, Enerji ve madencilik, Toptancılık-mağazacılık ve perakendecilik alanlarının modernizasyonuna yönelik yatırımlar, Eczacılık ürünleri ve biyoteknoloji olduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Küba’da yeni yabancı mevzuatının uygulanmasına yönelik 5 adet Kararnamenin yürürlüğe konulacağı, bunların, MINCEX!e sunulacak projelerin değerlendirilmesi ve fizibilitesi ile istihdama yönelik yeni düzenlemeleri, Merkez Bankası’nın banka hesapları ve yurtdışı para transferleri ile ilgili yeni uygulamalarını içerdiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda ayrıca, Küba’da uygulanacak yeni mevzuat çerçevesinde yabancı sermayeli firmaların oluşumu, yetkilendirilmeleri ve işe başlamaları sürecinin kolaylaştırıldığı, bu çerçevede, “en geç 60 gün içerisinde” faaliyete geçişin öngörüldüğü, yüzde yüz yabancı sermayeli firma oluşumuna olanak tanındığı, firma türüne göre hangi vergi avantajlarından yararlanılacağı hususunun yatırım kanununda detaylıca düzenlendiği, muhtemel ihtilaflar olması halinde ve ülke içi mekanizmalardan sonuç elde edilememesi halinde firmalara uluslararası tahkime gitme hakkı tanındığı belirtilmektedir.
Söz konusu mevzuata ilişkin notun, TOBB ana sayfası web sitesi (www.tobb.org.tr), “Hizmetler/ Uluslararası İş İmkanları/ Ülke Duyuruları” başlığı altından  temin edilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.       
         
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası