“Krizden Çıkışta Üretimi ve İstihdamı Destek Politikaları” Paneli hk. - Ankara Sanayi Odası

“Krizden Çıkışta Üretimi ve İstihdamı Destek Politikaları” Paneli hk.

Tarihi     : 30.04.2009
İşareti    : 5/5000 – 1740
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

29.04.2009 tarihinde göndermiş olduğumuz “Krizden Çıkışta Üretimi ve İstihdamı Destek Politikaları” Paneline ait programda sehven karışıklık olmuştur. Düzeltilmiş hali aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Odamız ve TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) işbirliğinde, 13 Mayıs 2009 tarihinde Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sn. Zafer Çağlayan’ın da katılımlarıyla “Krizden Çıkışta Üretimi ve İstihdamı Destek Politikaları” konulu bir panel düzenlenecektir.

Aşağıda detaylı programı yer alan panele katılmak isteyen üyelerimizin Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ne (Tel: 0312 417 12 00-1211, Faks: 0.312.417 12 71 E-mail: dim@aso.org.tr) katılım teyitlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 KRİZDEN ÇIKIŞTA ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI TEŞVİK POLİTİKALARI

13 MAYIS 2009 / ANKARA
ANKARA SANAYİ ODASI ZAFER ÇAĞLAYAN MECLİS SALONU