KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDİLEN HİZMETLER HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDİLEN HİZMETLER HAKKINDA

Tarihi     :29.07.2008
İşareti    :6/5000 –3203
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C.  Maliye  Bakanlığı  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  Uygulama ve Veri  Yönetimi Daire Başkanlığı’nın  yazısına atfen;Bazı mükelleflerce kredi kartı ile satış(POS) cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması,bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerce KDV beyannamelerinin 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel” satırının aylık POS hasılatları  dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi husususlarını  ,gerek mükellefler ve serbest muhasebeci mali müşavirler  ve gerekse Gelir  İdaresi  Başkanlığı  Uygulama ve Veri  Yönetimi Daire Başkanlığı’nın    bundan böyle aylık dönemler halinde yapacağı çalışmaları verimli hale getirerek zaman kaybını önleyerek ayrıca mahkemelerimizin söz konusu incelemeden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili iş yükünü azaltacağı ve neticede  oluşabilecek sıkıntıların önüne geçileceği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası