KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KAR - Ankara Sanayi Odası

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KAR

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HK.
 
Tarihi    : 13.05.2010
İşareti    : 4/5000 –2419
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 13.05.2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası