Kozmetik Ürünler Kılavuzu - Ankara Sanayi Odası

Kozmetik Ürünler Kılavuzu

    29 Ocak 2013

Tarih: 29.01.2013
İşareti: 05/5000-283
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun “Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz” ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası