Kosta Rika – Nikaragua Ziyaretleri - Ankara Sanayi Odası

Kosta Rika – Nikaragua Ziyaretleri

    2 Ocak 2014

Tarih: 02.01.2014
İşareti:  05/5000-31
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili Sn İbrahim Şenel başkanlığında düzenlenmesi öngörülen resmi heyet organizasyonu çerçevesinde, 21-24 Ocak 2014 tarihlerinde, Nikaragua ve Kosta Rika’ya bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, anılan ziyarette gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 9 Ocak 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası