Kosova’da Açılan Termik Santral İlgililer İhalesi hk. - Ankara Sanayi Odası

Kosova’da Açılan Termik Santral İlgililer İhalesi hk.

    27 Ocak 2010

Tarihi     : 27.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 315
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kosova Türk Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıya atfen, Kosova’da yapılması planlanan Kosova e Re Termik Santrali ve bu projenin kapsamındaki diğer enerji yatırımlarına ilişkin “İlgililer İhalesi”nin, 18.12.2009 tarihinde açılmış olduğu belirtilmekte olup, ilgili firmaların ön yeterlilik için 29 Ocak 2010 tarihine kadar başvurmaları gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca KTTO olarak bahse konu projenin önem arz ettiği ve Türk firmalarının bu projede yer almasının istenildiği ifade edilmektedir.
 
Kosova’da yapılması planlanan Kosova e Re Termik Santrali İhale sürecine ilişkin bilgi notu ve başvuru koşulları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Dış Ekonomik İlişkiler web sitesinde yer almaktadır. (www.tobb.org.tr/deid/duyurular.php)
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası