Kosova İkili Görüşme Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kosova İkili Görüşme Hk.

    26 Kasım 2010

Tarihi     :26.11.2010
İşareti    : 05/5000-3907
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Kosova işadamları heyetinin Türkiye’ye ziyareti vesilesiyle 08 Aralık 2010, Çarşamba günü, saat 11.00-12.00 saatleri arasında  Ankara Sanayi Odasında firmalar arasında ikili görüşmelerin de yapılacağı bir toplantı düzenlenecektir.
 
Söz konusu heyet alimünyum, inşaat, IT, telekomünikasyon yapı ve metal alanlarında faaliyet göstermekte olup, heyetin detaylı listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kosova firmalarıyla ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 07 Aralık 2010 Salı günü öğlene kadar aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak, Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ne (Fax:0 312 417 12 71  Tel:0 312 217 12 00/ dahili:1211)  iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
  
 

TÜRKİYE- KOSOVA  İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ
8 Aralık 2010, ANKARA,  KatıIım Formu