Kosova Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

Kosova Bilgi Notu

    14 Aralık 2012

Tarihi  : 14.12.2012
İşareti : 05/5000-3802
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bır yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 11.12.2012 tarihli ve B.19.0.AGM.0.01/ 0320004127 sayılı yazısına istinaden, Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan’a sunulması öngörülen dosya hazırlıklarında yararlanılmak üzere, Kosova ile ilişkilerimizde önem arz eden hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Kosova ile ticari ve ekonomik ilişkilerde son dönemde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 28 Aralık 2012 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Fax: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası