KOSGEB ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

    7 Şubat 2018

İşareti : 05/5000-367
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemek amacıyla Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı başlatılmıştır.

Program “Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı” ve “Uluslararası Hızlandırıcı Programı” olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Söz konusu alt programlar kapsamında desteklenen proje giderleri şunlardır:

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

1. Kuruluş ve Donanım Desteği: İşletme Kuruluş Giderleri, Bina Tadilatı, Altyapı, Ofis Donanımı, Yazılım Giderleri

Destek Üst Limiti: 100.000 $

Destek Oranı: % 80

2. Operasyonel Giderler Desteği: Kuluçka Merkezi Kirası, İşletim Giderleri, İşletici Kuruluş Personeli ve Bu Personele Ait Ulaşım Giderleri ile Tanıtım Faaliyetleri, Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler ve Düzenleyeceği Organizasyonlar

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $

Destek Oranı: 1’inci ve 2’nci yıl için % 80; 3 ile 5’inci yıllar için % 60

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri

2. Eğitim Giderleri

3. Danışmanlık Giderleri

4. Mentörlük Giderleri

5. İş Yönetimi Giderleri

6. Hukuk Giderleri

7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri

8. Ulaşım Giderleri

9. Konaklama Giderleri

10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri

11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.

Destek oranı: % 80

Programa ilişkin başvuru formları ve ilgili mevzuat http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi internet adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno