KOSGEB ONLINE ANKET UYGULAMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

KOSGEB ONLINE ANKET UYGULAMASI HK.

Tarihi     : 26.05.2010
İşareti    : 03.1/5000-1707
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, KOSGEB’in bir yazısına atfen, KOBİ’lerin büyümeye ve gelişmeye yönelik projelerinin desteklenmesine ve KOSGEB desteklerinde iyileştirmeler yapılmasına yönelik programlar yürütülmesi amacıyla 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle başlanmış olan “KOSGEB Destek Projesinin Analizi Projesi” kapsamında internet üzerinden online anket uygulaması yapılacağı bildirilmektedir.
 
Sözkonusu ankete http://www.kosgeb.gov.tr/anket.aspx internet adresinden ulaşılmakta olup anketin en geç 01.06.2010 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası