KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI MESLEKİ YETERLİLİK TEŞVİKLERİ

    30 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-268
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Ayşe Arzu Teymuroğlu (E-posta: arzu.teymuroglu@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığından alınan resmi yazıda, genel destek programı kapsamında KOBİ’lere 15 farklı konuda destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), mesleki yeterlilik alanında desteklerini arttırdığı belirtilmiş olup, belgelendirme desteğine, nitelikli eleman istihdam desteği ile danışmanlık desteği eklenerek; destek kapsamlarının genişletildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, KOSGEB Genel Destek Programı Mesleki Yeterlilik Teşviklerine ilişkin yayına dair aşağıda yer alan bilgi sunulmuştır.

1)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip yeni eleman istihdamı için verilen destek, başvuru tarihi itibarıyla son on iki ay içerisinde istihdam edilmemiş ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak elemanlar için sağlanmakta olup; aynı anda iki eleman için bu destekten yararlanılabilmektedir.

Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir.

Her bir eleman için aylık üst limit 1.500 TL (istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir), destek üst limiti 50.000 TL’dir.

2)Danışmanlık Desteği

İşletmelerin; 16UY0251-6 KOBİ Danışmanı (Seviye 6) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerden; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilmektedir.

Destek üst limiti 22.500 TL’dir.

3)Belgelendirme Desteği

İşletmelerin; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alacakları personel belgelerine ilişkin giderlere destek verilmektedir.

Destek üst limiti 30.000 TL’dir.

Desteklere ilişkin detaylı bilgiye, diğer desteklere ve başvuru formlarına aşağıdaki adreslerden ulaşılabildiği hususunu bilgilerinize sunarız.

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2018_Genel_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno