KOSGEB DESTEKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK. - Ankara Sanayi Odası

KOSGEB DESTEKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK.

Tarihi     :10.09.2008
İşareti    :6/5000 –3710

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

 


Sayın Üyemiz,  

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda,KOSGEB İcra Komitesi tarafından KOBİ’lerle  yaşanılan bütün  sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik 27 Haziran 2008 tarihinde aşağıdaki kararların alındığı  bildirilmiştir; 

 

1. Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda Bilgi Ağları ve E-İş Desteği’nden yararlanan KOBİ’lerin ;  

 

  • Desteklenen projelerin usul ve esaslar dahilinde kaldığı;
  • Ödemelerin yapılmasında işletmelerin herhangi bir kusur ve ihmalinin olmadığı,
  • Yapılan ödemelerin destek kapsamında yine KOBİ’lere dağıtıldığı ve işletmelerin yine bu desteklerden eşit şekilde yararlandığı
  • Özellikle tedarikçi ya da yararlanıcının menfaat sağlamasına yönelik işlem yapılmadığının  saptandığı bildirilmiş;  

Bu çerçevede yapılan ödemenin olayda herhangi bir sorumluluğu bulunmayan Türkiye genelindeki KOBİ’lere Bilgi Ağları ve AR-GE Desteği olarak kabul edilmesi ve bu kapsamda yasaklı olan işletmelerin yasaklıklarının kaldırılarak KOSGEB destek ve hizmetlerinden yararlanmaya devam etmelerinin sağlanmasının kararına varıldığının ve bu karar doğrultusunda tahsil edilen tutarların iadesine yönelik çalışmalar başlatıldığı,

 

2.Danışmanlık Desteği’ndenyararlanan işletmelerle KOSGEB arasında belge alma zorunluluğu konusunda yaşanan sıkıntılar için;desteğin verildiği dönemde geçerli olan mevzuatta belge alma zorunluluğu olmadığı göz önünde bulundurularak işletmelerin yasaklıklarının kaldırılarak haklarındaki hukuki işlemlerin  sona erdirildiği, 

 

3.Bilgisayar Yazılım Desteğindenyararlanan KOBİ’lerin   yasaklıklarının kaldırıldığı,konuyla ilgili olarak ancak usulsüz işlemler  yapan tedarikçi ve kurumun personeli hakkında yürütülen hukuki işlemlerin devam ettiği bildirilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,