KOSGEB Destekleri hk. - Ankara Sanayi Odası

KOSGEB Destekleri hk.

    21 Mayıs 2010

Tarihi     : 21.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 1655
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
T.C. Sanayi  ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye istinaden, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında küçük ve orta boy işletmelere 150 bin lira üst limitli destek sağlanacağı bildirilmektedir. Söz konusu program için 263 milyon TL ayrıldığı, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin Haziran ortasında Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte, bu programların yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
 
 
 
KOSGEB kaynaklarından karşılanmak üzere 6 yeni destek programı açıklanmıştır;
 
KOBİ Proje Destek Programı; Bu program kapsamında, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincini oluşturmak ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 150 bin lira üst limitli kredi desteği verilecektir. 
 
 
Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programı: KOBİ Proje Destek Programı alt programlarıdır. Ar-Ge ve İnovasyon alt programı kapsamında 5 bin lira eğitim desteği, 100 bin Lira makine teçhizat donanım desteğine kadar değişik limitlerde geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli, Endüstriyel Uygulama alt programı kapsamında ise 18 bin liradan 150 bin liraya kadar geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli destek sağlayanacaktır.
 
 
Tematik Proje Destek Programı; Tematik Proje Destek Programıyla, makro stratejilerde belirlenen öncelikli tematik alanlardaki bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda, KOBİ’lerin sermaye piyasalarına açılmalarını sağlamak, yöresel kaynakları ekonomiye kazandırmak, çevreye duyarlı üretim sistemleri oluşturmak, ana ve yan sanayi ilişkilerini geliştirmek gibi tematik alanları destekler sağlanacağı belirtilmiştir. Bu program, Çağrı Esaslı Tematik Programı ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere 2 alt programdan oluşmaktadır.
 
 
İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı; Bu program ile,  küçük ve dağınık işletmelerden kaynaklanan sorunlara çözüm üretilmeye çalışılacaktır. Program kapsamında, 250 bin lira geri ödemesiz ve 500 bin lira geri ödemeli destekler sağlanacaktır.
 
 
Girişim Destek Programı: Bu program içerisinde, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi Desteği olmak üzere 3 uygulama vardır.
 
 
            Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz uygulamalı Girşimcilik eğitimleri verilecektir.
 
 
Yeni Girişimci Desteği; Yeni Girişimci Desteği, kadın, genç, ve özürlü girişimin artmasını sağlamak amacıyla verilen bir destektir. Yeni Girişimci Desteği kapsamında 27 bin      lira geri ödemesiz ve 70 bin Lira geri ödemeli destekler verilecektir.
 
İş Geliştirme Merkezi Desteği; Yeni Girişimci Desteği’nin alt başlığında yer alan İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında ise 25 bin liradan 600 bin liraya kadar geri     ödemesiz İŞGEM Kuruluş Desteği, 100 bin lira geri ödemesiz İŞGEM İşletme Desteği verilecektir.
 
Genel Destek Programı; Bu program kapsamında, fuar, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, enerji verimliliği, sınai mülkiyet halkları, tasarım, belgelendirme, test ve analiz gibi alanlar desteklenecektir. Bu program kapsamında, nitelikli eleman istihdamı desteğinde 20 bin liraya kadar, fuar desteklerinde 30 bin liraya kadar, tasarım desteğinde 15 bin liraya kadar destekler verilecektir.
 
 
 
Programlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=75 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası