KOSGEB Çevre Projesi Sektörel Bilgilendirme Toplantıları Hk. - Ankara Sanayi Odası

KOSGEB Çevre Projesi Sektörel Bilgilendirme Toplantıları Hk.

Tarihi  : 24.09.2013
İşareti : 03/5000-3361
 
Sayın Üyemiz; 
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Hazırlanması Projesi kapsamında Çevre, Eko Verimlilik, Atık Yönetimi Sektörel Bilgilendirme Toplantıları düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda,  adı geçen toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin; sözkonusu  toplantıya katılacak firma yetkililerine ait isim, ünvan ve iletişim bilgilerini  kayit.ankara@ekodenge.com e-posta adresine bildirmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası