Kore-Türkiye Kamu Alımları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kore-Türkiye Kamu Alımları Hk.

    7 Haziran 2012

Tarihi  : 07.06.2012
İşareti : 05/5000-1940
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu ile Kore Cumhuriyeti Kamu İhale Hizmetleri Kurumu (KİHK) ve İstanbul’da bulunan Kore Ticaret Merkezi ile işbirliği içinde 9-10 Temmuz 2012 tarihlerinde, İstanbul’da “Kore-Türkiye Kamu Alımları Seminer ve Paydaşlar Toplantısı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu seminer kapsamında, Türk girişimcilerin Kore Kamu Alımları Pazarı‘na giriş ve yatırım imkanları ile diğer ilgili ticaret konuları hakkında sunumlar yapılacağı, paydaşlar arasında bu alanda bilgi paylaşımı sağlanacağı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, seminer ve toplantının düzenlenmesindeki temel amaçların, Türkiye ve Kore Kamu Alımları Pazarı’na giriş imkanları hakkında, Kore ve Türkiye kökenli isteklilerin bilgi edinmelerini sağlamak ve her iki ülkede gerçekleştirilen kamu alımları ihalelerine katılım konusunda Türk ve Kore isteklileri arasında ortaklık/işbirliği oluşturmak ve mevcut işbirliklerini geliştirmek olduğu belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, özellikle iki ülkenin kamu alımları alanında bilgi paylaşımında bulunacağı ve tesis edilebilecek muhtemel işbirliklerinin görüşüleceği söz konusu ortak platformda, Kore Kamu Alımları Pazarı’na katılmak isteyen veya Kore isteklileri/girişimcileri ile işbirliği yapılmasıyla ilgilenen Türk girişimcilerin de bu seminere ve toplantıya katılımlarının faydalı olacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir. Anılan seminere ilişkin ayrıntıların kesinleşmesini müteakip program, katılımcılara anılan kurumca iletilecektir.
 
Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden;
a) Halihazırda Kore kamu alımları pazarına katılan ya da Kore ile yatırım ilişkileri bulunan firmalarımızın olup olmadığı ve varsa bunların hangi alanlarda ve büyüklükte olduğu,
b) Söz konusu seminer ve toplantı kapsamında Kore Cumhuriyeti yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinden öğrenmek istedikleri bilgilerin neler olduğu,
c) Kore kamu alımları pazarında ilgilendikleri alanların neler olduğu,
d) Söz konusu seminere katılmak isteyen firma temsilcilerinin iletişim bilgileri ve firmaları hakkında kısa bilgi içeren bir bilgi notu talep etmektedir.
 
Bu kapsamda, toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin bilgilerini, en geç 14 Haziran 2012 Perşembe gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Eposta: dim@aso.org.tr ) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası