Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı - Ankara Sanayi Odası

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı

    30 Aralık 2013

Tarih: 30.12.2013
İşareti: 05/5000-5996 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun “Muaflıklar” başlıklı 93 üncü maddesine rağmen, bazı belediyeler tarafından kooperatiflerden emlak vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirtilmiş olup, bu hususta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulduğu bildirilmektedir.
 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü konu hakkında İçişleri Bakanlığından görüş talebinde bulunmuş olduğu iletilmektedir. İçişleri Bakanlığının cevabı yazısında, bu husus hakkında ekte sunulan 17.09.2007 tarihli ve 2007/87 sayılı bir genelgenin 81 ilin valiliklerine gönderildiği ve genelgenin belediyelere hatırlatılarak muafiyetlerin sözkonusu genelge ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Anılan genelge  ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası