Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Hk.

    31 Temmuz 2013

Tarihi  : 30.07.2013
İşareti : 
4/5000-2798
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği” 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası