Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

    27 Ekim 2014

 
Tarihi : 27.10.2014
İşareti : 4/5000-3142
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı” metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası