Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç Gereçleri Ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç Gereçleri Ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste Hk.

    26 Ocak 2011

Tarihi    : 26.01.2011
İşareti   : 4/5000 –268
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr