Kongre Salonu İhale Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

Kongre Salonu İhale Duyurusu

    9 Ekim 2014

Tarih: 09.10.2014  
İşareti: 05/5000-3012
 
Sayın Üyemiz,
 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, bahse konu Odanın, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı mali desteği ile Bülent Koşmaz Hizmet Binası içerisinde 300 koltuklu bir Kongre Salonu inşa edeceği ve yapım işinin açık ihale usulü ile gerçekleştirileceği iletilmektedir.
 
Söz konusu ihale için teklifler 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar kabul edilecek olup ihale aynı gün yapılacaktır.
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri içeren İhale Dosyası www.manisatso.org.tr adresli Manisa Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
      
      
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası