Kömür Bazlı Elektrik Santrali - Ankara Sanayi Odası

Kömür Bazlı Elektrik Santrali

Tarih: 11.04.2013
İşareti:  05/5000-1373
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin 10 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne intikal eden bir yazısına atfen; Punjab Güç Geliştirme Şirketi’nin (Punjab Power Development Company Ltd.) Punjab Hükümeti Enerji Dairesi ile çalışan bir şirket olduğu belirtilmekte olup, Punjab’ın güç üretim projelerinin inşası, işletilmesi ve bakımından sorumlu olduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, anılan şirketin Punjab’da bulunan Muzaffargarh bölgesinde 200-300 MW Kömür Bazlı Elektrik Santrali kurmayı planladığı bildirilmektedir.
 
Konuyla ilgili olarak; kurulması planlanan santrallere yönelik verilecek tekliflerde arananların, bilgi notunda yer aldığı  ve teklif iletmek için belirlenen son tarihin 15 Nisan 2013 olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası