KOBİVER PROJESİ PİLOT UYGULAMASI - Ankara Sanayi Odası

KOBİVER PROJESİ PİLOT UYGULAMASI

Tarih: 19/09/2016

İşareti: 05/5000-1852

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Odamızın da paydaş kurum olarak yer aldığı “KOBİ’lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi-KOBİVER” Ankara’da Makine İmalat Sektöründe pilot uygulama çalışmalarına başlayacaktır.

Söz konusu pilot çalışmada, gönüllük esasına göre seçilecek Orta Ölçekli 5 işletmede verimlilik sorunlarının giderilmesinde kullanılabilecek verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımların uygulanarak sonuçlarının değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, seçilecek 5 işletmede belirlenmiş ve önceliklendirilmiş bir sorunun çözümlenmesine yönelik olarak danışmanlık çalışması yürütülecek ve Bakanlıkça geliştirilen Verimlilik Kıyaslama Sistemi ile işletme karnesi oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda, bahse konu pilot çalışmaya katılmak isteyen işletmelerin faaliyetlerinin ve danışmanlık konu önceliklerinin bilinmesi için Ek-1’de yer alan bilgi formunun doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje yetkilisi Aytunç AYHAN (tel: 0312 467 55 90-266, e-posta: aytunc.ayhan@sanayi.gov.tr) iletmeleri rica olunur. Danışmanlık uygulaması yapılacak işletme sayısı 5 adet ile sınırlı olduğu için, işletme seçimi başvuru sırası ile yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

EK-1:İşletme Tanıtım/Bilgi Formu