KOBİ’LERİN KOSGEB’İN SUNDUĞU TÜM DESTEK PRORAMLARINA ERİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ GÜNCELLENM - Ankara Sanayi Odası

KOBİ’LERİN KOSGEB’İN SUNDUĞU TÜM DESTEK PRORAMLARINA ERİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ GÜNCELLENM

KOSGEB VERİ TABANI BİLGİ GÜNCELLİĞİ HK.

Tarihi     : 13.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1515
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

KOSGEB Ostim İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Dünya’da yaşanan ve Ülkemizde de etkisini hissetiren ekonomik krizden, işletmelerin en az seviyede etkilenmelerini teminen çeşitli ekonomik tedbirler alındığı ve bu kapsamda, KOBİ’ler ile teması ve etkileşimi en yüksek düzeyde bulunan kamu kurumlarından biri olan KOSGEB’in sunduğu destek programlarına KOBİ’lerin gösterdiği ilginin yoğun olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Ostim İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğümüz etki alanında bulunan KOBİ’lerin, KOSGEB’in sunduğu tüm Destek Programlarına erişimi için, KOSGEB İşletme Veritabanına kayıtlı olmalarının gerekliliği belirtilmiştir.

KOSGEB veritabanına kayıtlı bulunan firmalar aşağıda belirtilen desteklerden yararlanmaktadır;

·        Güncel KOBİ Beyannamesi onaylanmış ve kabul edilmiş,

·        Yararlanıcı Durum Tespit Formu onaylanmış ve kabul edilmiş olan imalatçı/esnaf KOBİ’lerin Kredi Faiz Desteklerinden,

·        Stratejik Yol Haritası dolduran ve onaylanan KOBİ’ler de Destek Yönetmeliği ve Yönergesi kapsamında sunulan diğer desteklerden yararlanabilmektedir.

KOSGEB Veri Tabanında güncellenme yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemlerin açıklaması aşağıda gösterildiği şekilde yapılmalıdır:

·        İşletme, OSTİM Merkez Müdürlüğü etki alanında bulunan işletmelerden veri tabanı kaydı olmayanlar, Destek Programlarından yararlanmak için http://destek.kosgeb.gov.tr web adresi üzerinden, başvuru adımlarını izleyerek ve OSTİM İşletme Geliştirme Merkezini seçerek veritababına kayıt olur,

·        Kayıt işleminden sonra işletme, mali durumu ve çalışan sayısının yıllık olarak hesaplandığı en son verileri esas alarak sistem üzerinden “KOBİ Beyannamesi” doldurur,

·        İşletme, sistem üzerinden hazırlamış olduğu “KOBİ Beyannamesi”ni matbu olarak, Ek’inde aşağıdaki tabloda bulunan belgeleri OSTİM Merkezi ibraz eder,1-)

2008 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi/Gelir Vergisi Beyannamesi veya Ayrıntılı Bilanço (Mali Müşavir Onaylı)