Kobi’lerin Kamu Alımlarına Katılımı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kobi’lerin Kamu Alımlarına Katılımı Hk.

    30 Ocak 2012

Tarihi  : 30.01.2012
İşareti : 04/5000-366
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen, 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında bir çalışma başlatıldığı, bu amaçla “KOBİ’lerin kamu alımlarına katılımının arttırılması amacıyla kamu alım mevzuatındaki yeterlik kriterlerinin analiz edilmesi” başlığının 3.1.13 no’lu eylem olarak yer aldığı belirtilerek, konuya ilişkin  odamız görüşü talep edilmektedir.
 
Ekte yer alan  bilgi notu ile ilgili görüşlerinizin 06.02.2012 tarihine kadar Odamız 417.52.05 no.lu faksına veya ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası