“KOBİ’lerin İnovasyon Konusunda Desteklenmesi” konulu sempozyumu - Ankara Sanayi Odası

“KOBİ’lerin İnovasyon Konusunda Desteklenmesi” konulu sempozyumu

Tarihi   :  29.03.2010
İşareti    : 5/5000 – 1019
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;
 
Katılımcıları Avrupa Birliği Destekli Yenilikçilik – İnovasyon Projeleri ve yürütülmekte olan inovasyon ile ilgili politikalar hakkında bilgilendirmek, KOBİ’leri inovasyon konusunda teşvik etmek ve ülkemizde ve diğer ülkelerde yürütülmekte olan inovasyon politikaları ve projelerinin paylaşılacağı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan “KOBİ’lerin İnovasyon Konusunda Desteklenmesi” konulu sempozyum, 11-12 Mayıs 2010 tarihlerinde Milli Produktivite Merkezi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Son Başvuru tarihi 09.04.2010 olup,  sempozyum programı ve kayıt için gerekli bilgiler  ekte yer almaktadır.            
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası