KOBİ’lere Yönelik Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Eğitimleri - Ankara Sanayi Odası

KOBİ’lere Yönelik Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Eğitimleri

    3 Mart 2016

Tarih:03.03.2016
İşareti: 05/5000-557
İletişim: dim@aso.org.tr

 
Sayın Üyemiz,
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve İzmir illerinde yer alan Sanayi ve Ticaret Odaları’nın temel paydaşları olduğu “İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” 17 Aralık 2015 ve 17 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacaktır. Bu çalışma Proje Grup Danışmanlık A.Ş. ve Tandans Teknoloji Danışmanlık A.Ş. tarafından yürütülmektedir.
 
Proje kapsamında, saha çalışması anket aracılığıyla yapılacak olup, üyelerimizin ve çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli olan eğitimlerin belirlenmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirecektir. Projeye katılmak isteyen üyelerimiz, 4-12 Mart tarihleri arasında ziyaret edilecek olup, saha çalışmalarında görüşmeler firma yetkilisi ve firma yetkilisinin uygun göreceği iki personel ile yapılacaktır. Bu görüşmelerin firma yetkilisi ile olan kısmının yirmi dakika, çalışan ile olan kısmının ise on dakika sürmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışma, proje kapsamında hizmet alınan danışmanlık firması tarafından görevlendirilen Sn. Banu Topaktaş, Sn. Ceren Fenerci Dervişoğlu, Sn. Selin Korkmaz, Sn. Beybin Elvun Tunç ve Sn. Dürdana Çor tarafından yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından işçi ve işverenlerimizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri konularındaki kapasite ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik 180 adet eğitim programı hazırlanacak olup, ücretsiz olarak sunulacaktır.
 
Projeye katılmak isteyen üyelerimizin, katılımlarını valerie.mack@aso.org.tr e-posta adresine iletilmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası