Kobi’lerde Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Etüdler - Ankara Sanayi Odası

Kobi’lerde Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Etüdler

    7 Kasım 2014

Tarih: 06.11.2014 
İşareti:05/5000-3235
 
Sayın Üyemiz,
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Başkanlık ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) işbirliği ile yürütülen “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği” Projesi çerçevesinde sürdürülen proje faaliyetleri ile ilgili olarak; Bursa ilinde pilot uygulaması başlatılan Ön-etüd çalışmalarına Ankara’da, KOBİ’lerin yaygın olarak faaliyet gösterdiği metal ve metal işleme, plastik, gıda, döküm, tekstil, makine vb. sektörlerde, diğer işletmelere örnek teşkil edebilecek, tipik enerji verimliliği projelerini ortaya çıkarabilecek gönüllü KOBİ’lerde devam edileceği belirtilmektedir.
 
Gerçekleştirilecek Pilot çalışmada; özellikle enerji tüketimi yoğun (yılda en az 250.000 TL enerji faturası ödeyen) ve enerji ve üretim gibi aylık bilgileri düzgün olarak tutulan işletmeler enerji verimliliği uygulamalan için seçileceği ifade edilerek ek’te yer alan “Türkiye’de KOBİ lerde Enerji Verimliliği Projesi Pilot Uygulamalar KOBİ Başvuru Formu”nun bu potansiyeli taşıyan işletmeler tarafından eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması istenilmektedir.
 
Bu çerçevede; işletmeler tarafından doldurulan bahse konu formların, konunun ivediliği nedeniyle 10 Kasım 2014 tarihi mesai bitim saatine kadar KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne yazı veya sahabettin.aktulun@kosqeb.gov.tr adresine elektronik posta ile gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
EK:
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası