Kobíler Için GZTF Analizi - Ankara Sanayi Odası

Kobíler Için GZTF Analizi

 

Tarih: 12.09.2014     

 

 İşareti: 05/5000-2855
 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 2015-2018 dönemini kapsayacak ve yenilenecek olan KSEP’in(KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı) hazırlık çalışmalarının KOSGEB koordinasyonunda yürütüleceği ve genel yönlendirme ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığındaki KSEP yönlendirme komitesince gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu doğrultuda KSEP 2015-2018 hazırlık çalışmaları kapsamında KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ile tehditlerin KOBİ’lerin bakış açısından tespit edilmesine yönelik bir anket uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, KOBİ’Ierimiz tarafından 21.09.2014 tarihi mesai bitimine kadar doldurulabilecek olan anket www.kosgeb.gov.tradresinde “duyurular” bölümünde ayrıca www.kobi.org.tradresinde ana sayfada yer almaktadır.

 

 
 Bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası