KOBİ’LER BİLİŞİMLE GELİŞECEK

    26 Eylül 2017

Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası’nın Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte düzenlediği “1. Kobi’ler ve Bilişim Kongresi”  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Sheraton Otel’de düzenlenen kongrenin açılışında Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü birer konuşma yaptı. Kongre, çeşitli oturumlarla gün boyu sürdü.

ASO Başkanı Özdebir, açılışta yaptığı konuşmada kongrenin Kobi’ler ve ülkemiz için faydalı olması temennisinde bulundu. Özdebir’in konuşması şöyle:

“Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası işbirliği ile   birincisini gerçekleştirdiğimiz bu kongrenin Kobilerimiz ve  ülkemiz   için faydalı olmasını diliyorum.

Biz iş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin gerçek gündemi olduğunu düşündüğüm yenilikçilik, girişimcilik, verimlilik konularını her zaman ön planda tutmamız gerekiyor.

Neden? Hep söylene gelen: “Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var” derken aslında bambaşka şeylerden bahsetmiyoruz. Çok basit bir şekilde Türkiye’nin yeni büyüme hikayesinin temelinde yer alması gereken unsurları özetlersek bunlar: verimlilik, yenilikçilik ve dijitalleşme olacaktır.  İşgücü verimliliğini, sermaye verimliliğini ve toplam faktör verimliliğini artıramayan bir Türkiye’nin “sürdürülebilir bir büyümeyi” yakalaması oldukça zor görünmektedir.

 Bugün artık teknoloji ile birlikte kullanılan yenilikçilik ve dijitalleşme kavramları ekonomik yaşamın en önemli öğeleri haline gelmiştir. Ekonomimizin dinamizmi ve aynı zamanda bel kemiği olan KOBİ’lerin yenilikçilik faaliyetleri ve dijitalleşmesi ile birlikte verimlilikleri yükselebilecektir.

Yapılan çalışmalar, verimlilikle ilgili Türkiye olarak sorunumuzun KOBİ ölçeğinde olduğunu bize söylemektedir. Örneğin AB’de  büyük ölçekli imalatçı firmalar,  küçük ve orta boy imalatçı firmalara göre 1.8 kat daha verimli iken, Türkiye’de bu oran 5.1’dir.

Bu oran bize çok net bir şekilde KOBİ’lerde verimliliği artırmaya yönelik politikalara odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu söylemektedir. Bu noktada sormamız gereken soru, KOBİ ölçeğinde verimliliği nasıl artırabiliriz?  Bugüne kadar yapılan çalışmalarda verimliliğin en önemli anahtarı olarak karşımıza çıkan unsur teknoloji ve inovasyondur.

 Bu kuvvetin hayata geçmesi için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönüşüm bugünden yarına gerçekleştirilebilecek bir süreç değildir ve zaman alacaktır.

Bu dönüşümün genelde ekonomimiz özel de ise firmalarımız açısından önemini ortaya koyması için size çok somut veriler vereceğim.  Yaptığımız ekonomik analizlerde hangi tür inovasyon faaliyetinin firma performansı üzerinde nasıl bir etki yarattığını inceledik.

Örneğin   Ar-Ge indiriminin etkisi incelendiğinde, her 1 TL’lik Ar-Ge indirimine karşılık firmanın cirosunun 2-4.5 TL aralığında artış gösterdiği anlaşılmaktadır.

Ar-Ge faaliyetinin göstergesi olan Ar-Ge indiriminin firmanın ihracatına etkisi incelendiğinde, benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. Her 1 TL’lik Ar-Ge indirimine karşılık firma ihracatı ortalamada 2.5 $’a kadar artış gösterebilmektedir. Bir diğer inovasyon faaliyeti olan endüstriyel tasarımdır. Analiz sonuçlarına göre tasarım başvurusu sayısı arttıkça firmanın cirosunda, başvuru başına ortalama 650 bin $’lık bir artış meydana gelmektedir.

Patentin ise neden önemli olduğunu bize rakamlar söylemektedir. Patent başvurusu sayısı arttıkça firmanın cirosunda, başvuru başına ortalama 7 milyon $’a kadar çıkan bir artış görülebilmektedir. Küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu dönemde ekonomilerin büyüme oranlarını yukarı çekecek düzenlemeler çok daha önemli hale gelmiştir.

Türkiye açısından değerlendirildiğinde, hem içerde hem de küresel arenada Türk firmalarının ve özellikle KOBİ’lerin büyümesini yukarı çekecek yapısal politikalar öne çıkmaktadır.

KOBİ’lerin nasıl daha hızlı büyüyebileceği sorusu, önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale gelecektir.  Konuşmamın başından beri Türkiye’nin yeni büyüme hikayesinin bileşenleri olarak bahsettiğim yenilikçilik, verimlilik gibi kavramlardan, kamu tarafında sorumlu olan Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdır.

Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının bu alanda çabalarını görüyoruz ve canı gönülden takdir ediyoruz. Son açıklanan KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımızın endüstri 4.0 kapsamında sunacakları projeler toplamda 500 milyon TL’lik bir bütçe ile KOSGEB tarafından desteklenecektir.

Program tarafından hedeflenen unsurlardan bir tanesi de KOBİ’lerimizin bilişim teknolojisi altyapılarını geliştirmektir. Yalnızca bu program dahi artık Türkiye’nin, biraz önce size bahsettiğim yeni büyüme hikayesine ciddi şekilde hazırlandığını ortaya koymaktadır.  Bakanlığımıza iki konuda daha teşekkür etmek istiyorum. Birincisi bizim çok önem verdiğimiz yazılımcı firmaların da artık sanayici olarak kabul edilmesi konusudur. Çok önemsediğimiz bir sektör ve Ankara Sanayi Odası üyesi  200’e yakın yazılımcı firmamız var. Önümüzdeki seçimlerden itibaren de   ASO çatısı altında bir komite olarak çalışmalarını sürdürecekler ve ASO meclisinde iki üyeyle temsil edilecekler. Ayrıca, bakanlığımızla  yalın üretim modelini uygulayacağımız ve endüstri 4.0’a geçiş konusunda eğitim vereceğimiz bir model fabrika kuruyoruz.  Katkıları için sayın bakanımıza ve emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Bugün, Bakanlığımızın değerli temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Sanayi Odası ve  Ankara Ticaret Odasının işbirliği ile hayat bulan bu Kongrede tüm bu konuların konuşulacak olması sanayiciler olarak bizi heyecanlandırmaktadır.” 

PLT_8270 PLT_8335 PLT_8374
PLT_8403