Kobi’ler Ankara Sanayi Odası İle Sınırları Aşıyor - Ankara Sanayi Odası

Kobi’ler Ankara Sanayi Odası İle Sınırları Aşıyor

Tarih: 23/03/2016
İşareti: 05/5000-450

 

Sayın Üyemiz,

Üyeleri için sunduğu hizmetleri geliştirip çeşitlendirmek amacıyla 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) hibe programları kapsamında çeşitli projeler geliştirip yürüten Odamız, “KOBİ’lerin Sınırötesi Hareketlerinin Hızlandırılması /“Accelerating Cross-Border Transactions of SMEs – ACT SME OER” isimli mesleki eğitim projesinin faaliyetlerine başlamıştır.

Kısa adı ACT-SME OER olan projemiz kapsamında, KOBİ’lerin yeni pazarlara girebilmesi, uluslararasılaşması, uluslararası alıcı ve/veya satıcılarla iş yapabilmesi için eğitim materyalleri, yol haritaları ve iyi uygulamalar gibi yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda 24 aylık proje süresince, hedef grupta belirlenecek KOBİ’lere öncelikle uluslararasılaşma alanında kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesi için bir anket çalışması uygulanacaktır. Anket uygulamaları sonucunda tespit edilen ihtiyaçlara yönelik olarak KOBİ’lere özel eğitimler verilecektir.

Projemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyelerimizin EK-1’de belirtilen anketi doldurup esma.dilik@aso.org.tr ve valerie.mack@aso.org.tr adreslerine iletmeleri rica olunur.

Proje ve eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü 0312 417 12 00- 12 08/12 11 numaralarını arayabilir veya www.actsme.eu web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

EK-1: Anket formu                                                                                                                                                                                                             

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası