“Kobi Yenilik Ortaklığı” Teklif Çağrısı - Ankara Sanayi Odası

“Kobi Yenilik Ortaklığı” Teklif Çağrısı

    27 Mayıs 2016

Tarih: 26.05.2016

İşareti: 05/5000-1207

İletişim: dim@aso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında “KOBİ Yenilik Ortaklığı” konulu bir teklif çağrısının yayınlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu çağrı, KOBİ’ler ve başlangıç aşamasındaki işletmeler (start-up) ile diğer ülkelerdeki araştırma görevlilerinin birlikte çalışarak yenilikçi iş fikirleri bulmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ulusal iş piyasasında aranan özelliklere sahip araştırmacıların olmaması veya maliyetlerin yüksek olması gibi nedenlerle, alanında uzman araştırmacıların işletmeler tarafından istihdam edilememesi sorunu ortadan kaldırarak, KOBİ’lerin ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin yenilikçi faaliyetleri ve büyümeleri için önem taşıyan alanlarda uzmanlık bilgisine erişmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Program ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantı adresinden ulaşılabileceğini belirterek, Ufuk 2020 Programı kapsamındaki proje başvurularının 30 Haziran 2016 Brüksel saati ile 17:00’a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Katılımcı Portalı’na elektronik olarak sunulması gerektiği ve başvurulduğu takdirde TOBB’un (oya.ersoz@tobb.org.tr) da ayrıca bilgilendirilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Detaylı Bilgi: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6087-innosup-02-2016.html