KOBİ Soru Formu hk. - Ankara Sanayi Odası

KOBİ Soru Formu hk.

Tarihi     : 20.04. 2010
İşareti    : 5/5000 – 1288
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,  
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İşletme Bölümü bünyesinde bir araştırma grubu tarafından yapılmakta olan “KOBİ’lerin Devamlılığı Önündeki Engeller ve Karşılaştıkları Problemler” başlıklı araştırma kapsamında, KOBİ yöneticilerine ve sahiplerine yönelik bir soru formu hazırlanmıştır. Bu soru formu vasıtasıyla KOBİ’lerin yaşadıkları sıkıntıların tespitine çalışılacağı ve araştırma sonucunda KOBİ’lerin sorunlarına çözüm önerileri sunulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalışmada yer almak isteyen üyelerimizin ekte yer alan KOBİ soru formunu doldurarak, en geç 29 Nisan 2009 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın dim@aso.org.tr adresine göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası