Kobi Kampüs - Ankara Sanayi Odası

Kobi Kampüs

Tarihi   : 22/08/2014
İşareti   : 08/5000
İrtibat  : sahabettinaktulun@kosgeb.gov.tr  Tel.(0312)5928400
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, KOSGEB Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından gelen yazıda, Genel Destek Programı’nın Eğitim Desteği bölümünde yer verilen, “Program kapsamındaki eğitimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.” hükmü çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen eğitimlerden KOBİ’lerin de yararlanabilmesine ilişkin e-eğitim altyapısı tamamlanmış, oluşturulan portal ve program “KOBİ KAMPÜS” adı altında KOBİ’lerin hizmetine açıldığı ifade edilmiştir.
http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilen portal aracılığıyla; İnovatif Düşünme ve Yenilikçilik, Pazarlama Stratejisi, Müşteri Odaklı İlişkiler, Problem Çözme Becerisi, Proje Yönetimi, Temel Finans ve Finansın Yönetimi, İş Hukuku konularını da kapsayan 15 farklı eğitim kademeli bir şekilde On-line olarak KOBİ’lere sunulmuştur. Öncelikle bu hizmetten KOSGEB Veri tabanına kayıtlı, güncel beyannamesi onaylanmış 100 bin KOBİ ve çalışanları KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden faydalanabileceği bildirilmiştir.
Böylece, KOBİ’lerin; bilgi ve beceri düzeylerinin, verimliliklerinin ve dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması amacıyla düzenlenen eğitim programları elektronik ortama taşınarak, zaman ve mekan sınırı olmadan daha fazla KOBİ’nin eğitim hizmetlerinden yararlanmasının sağlanmış olacağı ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası