KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

    25 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2565
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı bilgilendirme toplantısı 26 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’de Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlük binasında gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıya aşağıda belirtilen alanlarda proje sunmak isteyen üyelerimizin katılımı beklenmektedir.

1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8.Konu: Yeşil üretime geçiş

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin Başkent OSB Müdürlüğü (Meliha Yılmaz Tel: 0312 640 11 00 E-posta: m.yilmaz@baskentosb.org) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası