KOBİ Finans Günü - Ankara Sanayi Odası

KOBİ Finans Günü

    2 Mart 2010

Tarihi     : 02.03.2010
İşareti    : 5/5000 – 723
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği tarafından üye, aday ve potansiyel aday ülkelerdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için sunulan mali araçların ulusal ve yerel bazdaki KOBİ temsilcilerine tanıtımını yapmak amacıyla “KOBİ’ler için Finans Günü” adı ile Ankara’da bir etkinlik düzenlendiği belirtilmektedir. Etkinlik çerçevesinde Komisyon’un, KOBİ’leri AB finanasal araçları ve ulusal çaplı finansal aracı kurumlar hakkında bilgilendirmeyi, farklı finanasal kaynaklar hakkında farkındalığı artırmayı ve finansmana daha kolay ulaşmalarına yardımcı olmak adına iyi uygulamaları paylaşabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladığı ifade edilmektedir.
 
Taslak programı Ek’te yer alan ve 17 Mart 2010 tarihinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin http://eee.sme-finance-day.eu/index.php?id=89 adresinden kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle iletişim bilgilerini 10 Mart 2010 tarihine kadar kobi@tobb.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası