Kobi Bilgi Sitesi - Ankara Sanayi Odası

Kobi Bilgi Sitesi

    21 Kasım 2012

Tarihi  : 21.11.2012
İşareti : 05/5000-3549
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, yatırım ortamının iyileştirilmesive yerli ve yabancı yatırımların arttırılması hedefine yönelik olarak Hükümet tarafından 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında KOBİ’lere kuruluş aşamalarından başlayarak faaliyete geçirmeleri, ürün veya hizmet ürünleri, desteklere erişimleri ile ilgili ihtiyaç duyulduğu konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla, 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile TOBB bünyesinde http://kobi.tobb.org.tr erişim adresli KOBİ Bilgi Sistemi kurulduğu belirtilmektedir.
Gelinen noktada, KOBİ Bilgi Site’nde yer alan bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve KOBİ Bilgi Sitesi’ne katkı sağlayan kurum/kuruluşların yapısında meydana gelen değişiklikler sonucunda, söz konusu sitenin revize edilme ihtiyacı doğduğu belirtilmektedir.  TOBB öncülüğünde, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının desteği ile KOBİ Bilgi Sitesi, hem teknolojik hem de içerik bakımından güncellenmiş olup, söz konusu siteye http://kobi.tobb.org.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası