Kobi Bilgi Sitesi Memnuniyet Anketi - Ankara Sanayi Odası

Kobi Bilgi Sitesi Memnuniyet Anketi

    6 Ocak 2014

Tarih: 06.01.2014
 
İşareti: 05/5000-64  
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, KOBİ’lerin kuruluş ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görüldüğü bildirilmiştir. Bu kapsamda, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları doğrultusunda KOBİ’lere kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmeleri, ürün veya hizmet üretmeleri, destek ve teşviklere erişmeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla, 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde http://kobi.tobb.org.tr erişim adresli KOBÎ Bilgi Sitesi kurulduğu iletilmektedir.
 
KOBİ Bilgi Sitesi’nde yer alan bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve KOBİ Bilgi Sitesi’ne katkı sağlayan kurum/kuruluşların yapısında meydana gelen değişiklikler sonucunda, söz konusu sitenin revize edilme ihtiyacı doğmuş olup, söz konusu site Aralık 2012’den itibaren yeni arayüzle ve güncellenen yapısıyla hizmet vermeye başladığı belirtilmektedir.
 
KOBİ Bilgi Sitesi’nde sunulan hizmetlerin (bilgi, haber, duyuru, haber bülteni vb.) memnuniyet seviyesinin ölçülmesi, bu kapsamda KOBİ Bilgi Sitesinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve hizmet yelpazesinin çeşitlendirilmesi amacıyla “KOBİ Bilgi Sitesi Memnuniyet Anketi” hazırlandığı iletilmektedir. Bu doğrultuda, http://kobi.tobb.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/525 adresinde yer alan memnuniyet anketinin doldurulması gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası