KOBİ Bilgi Sitesi Haber Bülteni - Ankara Sanayi Odası

KOBİ Bilgi Sitesi Haber Bülteni

    13 Aralık 2012

Tarihi  : 13.12.2012
İşareti : 05/5000-3783
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
KOBİ’lere rehberlik etmek ve ihtiyaç duydukları bilgileri bir arada vermek amacıyla, 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda oluşturulan KOBİ Bilgi Sitesi’nde yer alan haberlere ilişkin olarak, “KOBİ Bilgi Sitesi Haber Bülteni” hazırlanmaktadır.
 
Söz konusu “Haber Bülteni”nin 7. sayısı ekte yer almakta olup, KOBİ Bilgi Sitesi’ne http://kobi.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası