Kobi’lerin Finansman Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Ankara Sanayi Odası

Kobi’lerin Finansman Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

    1 Haziran 2012

Tarihi  : 01.06.2012
İşareti : 05/5000-1849
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde görev yapan  Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KAYGIN, KOBİ’lere yönelik olarak “KOBİ’lerin Finansman Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” adlı bilimsel bir araştırma yapmaktadır. Söz konusu araştırmaya Odamız tarafından da destek verilmektedir. Yapılacak araştırmada verilerin elde edilmesi için anket yöntemi kullanılacak olup, anketin içeriği işletmelerin genel finans durumlarıyla ilgili sorulardan oluşmaktadır. Bahse konu anket ekte yer almakta olup, işletmeler için özel ve gizlilik arz eden bir durumu belirlemeye yönelik sorular bulunmamaktadır. Ayrıca, çalışmada,  şirket isminin kesinlikle belirtilmeyeceği vurgulanmaktadır.
 
Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızın en geç 13 Temmuz  2012 Cuma gününe kadar “erdoğankaygin@hotmail.com” e-posta adresine gönderilmesi önem taşımaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası