Kobi’lere Yönelik Web Sayfası - Ankara Sanayi Odası

Kobi’lere Yönelik Web Sayfası

    5 Haziran 2015

Tarihi 04.06.2015
İşareti : 05/5000-1332
İrtibat : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Prestij Grup Eğitim Anonim Şirketi’nden alınan bir yazıda, 2014-2017 Orta Vadeli Program, 9 maddelik Eylem Planı ve Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde hazırlanan ve KOBİ’lerin gelişimine katkı yaratacak, ihracat kapasitelerini artıracak, daha kurumsal bir kimliğe kavuşmalarını sağlayacak ve dolayısıyla Türkiye’nin ihracatının artması, dış ticaret açığının azalmasında etkili olacak patentli bir web sayfasının hazırlandığı konusu iletilmiştir.
 
Bahse konu web sayfası olan www.kobiakademisi.com ile, ihracat, Ar-Ge, kurumsallaşma, markalaşma, satış sonrası hizmetler gibi konularda KOBİ’lerin eksiklikleri tespit edilmekte ve on-line bir yol haritası çıkarılmakta ve bu sayede gelişimleri sağlanmaktadır. Söz konusu sayfada, uzmanlara soru sorulabilmekte ve firmaların yararlanabilecekleri teşvikler on-line olarak sunulmaktadır. 
 
Bu kapsamda; söz konusu web sayfasının Üyelerimizin ücretsiz kullanımına sunulduğu  hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası