KOBİ’ler İçin En Çok Sıkıntı Yaratan 10 Mevzuatın Belirlenmesine Yönelik Çalışma - Ankara Sanayi Odası

KOBİ’ler İçin En Çok Sıkıntı Yaratan 10 Mevzuatın Belirlenmesine Yönelik Çalışma

    19 Aralık 2012

Tarihi   : 19.12.2012
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’ler için en çok sıkıntı yaratan 10 mevzuatın belirlenmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda bir web sitesi hazırlanarak, web sitesinde yer alan anket aracılığıyla en sıkıntılı 10 mevzuat alanının belirlenmesi hedeflenmektedir.
 
Söz konusu ankete, http:///ec.europa.eu/enterprice/policies/sme/public-consultation-new/ linkinden ulaşılarak 21 Aralık 2012 tarihine kadar KOBİ statüsündeki üyelerimiz tarafından doldurulması ve TOBB’a gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası