KKDİK Taslak Yönetmeliği Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

KKDİK Taslak Yönetmeliği Hakkında Görüş

    5 Ağustos 2014

Tarihi : 05.08.2014
İşareti : 4/5000-2498
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Tüzüğünü ülkemizde uyumlaştırmak amacıyla, bakanlık tarafından   ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) hazırlandığı belirtilerek,söz konusu  taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, https://kimvasallar.csb.gov.tr adresinden erişilebilen Kimyasallar Yardım Masası internet sitesindeki “Mevzuat” sayfasında yer alan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik, ekleri ve taslak ücretler tablosunun incelenerek görüş ve önerilerinizin, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’a işlenerek en geç 31 Ekim 2014 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası