KIZILAY SURİYELİ GÖÇMENLER İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ İŞVEREN SORU FORMU

    27 Temmuz 2018

İşareti : 05/5000-1941
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Suriyeli Göçmenler İşgücü Piyasası Analizi” çalışması yürütülmekte olup söz konusu çalışma ile Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin istihdama katılımları, mesleki bilgi ve becerileri, çalışma koşulları ile yaşama alışkanlıklarının belirlenmesi ve analiz sonucunda elde edilen bilgilerden hareketle geleceğe yönelik planlama yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, anılan çalışmada faydalanılmak üzere hazırlanan ve ekte sunulan soru formunun doldurularak 3 Ağustos 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Soru Formu (3 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno